SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 12/036/10 dod. č. 1
Zmluva o NFP - PPA - dodatok č. 1
Dohoda č. 24/§50j/2011
Zmluva o dielo č. 18-08-2011
zmluva DEXIA banka Slovensko a.s.
Zmluva ZSE
Zmluva ZSE
Zmluva ZSE
Zmluva o dielo AGROSTAV HSV spol. s.r.o
Zmluva č.8603008U01 z Environmentálneho fondu
Zmluva č.12/018/11
Zmluva č. 1/2012 - KP
Zmluva č. 2/2012 PPA
Zmluva č.3/2012
Zmluva č.4/2012
Zmluva č.1/2013
Zmluva č.2/2013
Zmluva č.3/2013
Zmluva č.4/2013
Zmluva č.5/2013
Zmluva č.6/2013
Zmluva č.7/2013
Dohoda č.1/ § 54 /2013
Dodatok k zmluve č.2 /2013
Dodatok k zmluve z MK SR č.1
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2013
Zmluva č.8/2013
Zmluva č. 1/2014
Dodatok k zmluve C.E.I.consulting a.s. 1/2014
Zmluva o poskyt. NFP č. 0500060
Zmluva o dielo č. SSA4106a
Zmluva o spolupráci Fresco s.r.o.
Zmluva o dielo č. 4/ČMP/2014
Zmluva o poskyt. dotácie č. MK-1275/2014/1.1
Zmluva NSK
Dohoda č.1/hrady/2014/§54
Zmluva o dielo - náter strechy
Zmluva zateplenie OcÚ
Zmluva o poraden. službách - dotácia Environ. fond 2014
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia MŠ
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 72/001/14
Zmluva č. 16/2014 - obnova kaštieľa
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
Zmluva kamerový systém
Nájomná zmluva o prenájem nebytovných priestorov
Zmluva o poskytnovaní technickej služby č. TS/2015/0201
Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, sprac. strat. dokum. .......
Zmluva č.1/2015 o nájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo č. 4/ČMR/2015
Dohoda č. 15/16/50J/11
Dohoda č. 15/16/054/8
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva (školské ovocie)
Zmluva č. 464/2015 o poskytnutí dotácie na podposru športu
Kúpna zmluva Obec - M. Hladovcová
Kúpna zmluva Obec - K. Štěrbová
Kúpna zmluvy Obec - K. Lakušová a spol.
Zmluva ZSE - OcÚ
Zmluva ZSE - OcÚ
Zmluva ZSE - MŠ
Zmluva o dodávke plynu ZSE
Zmluva o nájme č. 1-07-2015
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015
Zmluva o dielo č. 341/15
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva audit 2015
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 1
Zmluva o nájme č. 1-07-2015 - dodatok č. 1
Kúpna zmluva - návrh
Zmluva o nájme zastavaného pozemku - cintorín - DS
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - O2
Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov
Dohoda č. 16/16/054/10-ŠnZ
Kúpna zmluva Obec - Polák,Hrčková
Stavebné úpravy Domu smútku M. Vozokany-stavebný dozor
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-246/2016/1.1
Zmluva Slovgram - autorský zákon
Zmluva o dielo - Aquapol Slovakia s.r.o.
Zmluva ENVI-PAK a.s.
Zmluva o dielo č. 01-02-2016 - chodníky a DS
Nájomná zmluva priestorov OcÚ-OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitvavie-Širočina"
Kúpna zmluva - trafostanica
Zmluva o zriadení vecných bremien - trafostanica
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 2
Zmluva o úvere ŠFRB
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2016
Znluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP a.s.
Dohoda č. 16/16/012/37 - MOS 2017
Nájomná zmluva 1A
Nájomná zmluva 1B
Nájomná zmluva 1C
Nájomná zmluva 2A
Nájomná zmluva 2B
Nájomná zmluva 2C
Nájomná zmluva 3A
Nájomná zmluva 3B
Nájomná zmluva 3C
Nájomná zmluva 02-02-2017
Kúpna zmluva č:1.03.2017 - Nájomný bytový dom 9 BJ
Záložná zmluva č. 400/150/2016 zo dňa 12. 05. 2017
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu