SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Prvá písomná zmienka o obci je čias panovníka Ondreja II. z roku 1209, kde je uvedený názov obce „Wezeken“. Obec patrila opátstvu vo sv. Beňadiku a Nitrianskej kapitule. Najstaršie stopy osídlenia sú z obdobia mladšej doby kamennej. Pôvodnými obyvateľmi boli starí Slovania – roľníci a pastieri. Praveké osídlenie potvrdzuje hlinená soška ľudskej postavy, ktorá oboma rukami drží pred sebou nádobu. Ide o zobrazenie ženy – Venuše, predstaviteľky matriarchárnych kultov. Táto soška pochádza z lokality Diely, ktorá sa zachovala v súkromnej zbierke rodiny Botkovcov. Obec patrila niekoľkým zemepánom. Poslednými rodinami boli Bacskádyovci a Botkovci. V roku 1710 dala tekovská župa postaviť pre podžupana Pavla Bacskádyho barokový kaštieľ. V roku 1750 bol tento rokokovo upravený. Je to jednopodlažná budova v pôdoryse tvaru písmena „L“. Arkády dvorovej fasády sú čiastočne zamurované.

V roku 1847 kaštieľ kúpila rodina Botkovcov, ktorá ho renovovala a dala vysadiť v jeho okolí park. V roku 1904 dala táto rodina postaviť talianskym staviteľom druhý kaštieľ /horný kaštieľ/. Je to dvojpodlažná budova s polygonálnymi nárožnými vežami v slohu francúzskeho baroka zo 17. storočia. V tomto roku bola na miestnom cintoríne postavená gotická hrobka rodiny Botkovcov. V rodinnej hrobke je pochovaných šesť členov rodiny. Posledným bol v roku 1993 Teodor von Botka de Széplak et Szánto, ktorý venoval obci 105 portrétov z vlastnej tvorby. Na portrétoch zo začiatku 20. storočia sú prevažne obyvatelia obce alebo zamestnanci na panstve Botkovcov.  V obci je barokový kostol kaplnka postavený v roku 1752, zasvätený sv. Anne. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom bez veže. Vedľa hlavného oltára sa nachádza kópia starého obrazu Pax Vobis /Kristus Vykupiteľ/, ktorý gróf Liechtenstein v roku 1580 priniesol z Jeruzalema. Pod kostolom sa nachádza rodinná krypta, kde je pochovaných päť členov rodiny Bacskády. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1939 a 1987. V minulosti sa občania v zimných mesiacoch zaoberali páraním peria, ktoré bolo spojené s návštevami v domácnostiach, obohatené spomienkami na staré časy. V súčasnom období táto tradícia zanikla, ale o zachovanie kultúrneho dedičstva sa snaží Folklórna skupina Barcovka, ktorá vznikla v roku 2015.

Veľmi peknou kultúrnou tradíciou boli dožinkové slávnosti, ktorými žila celá obec po skončení žatevných práce. Nakoľko poľnohospodárske družstvo v našej obci zaniklo, zanikla s ním aj táto tradícia.