SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunál
   21. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   06. MAREC 2024 Streda
   |
   20. MAREC 2024 Streda
   |
   03. APRÍL 2024 Streda
   |
   17. APRÍL 2024 Streda
   |
   01. MÁJ 2024 Streda
   |
   15. MÁJ 2024 Streda
   |
   29. MÁJ 2024 Streda
   |
   12. JÚN 2024 Streda
   |
   26. JÚN 2024 Streda |
   10. JÚL 2024 Streda |
   24. JÚL 2024 Streda |
   07. AUGUST 2024 Streda |
   21. AUGUST 2024 Streda |
   04. SEPTEMBER 2024 Streda |
   18. SEPTEMBER 2024 Streda |
   02. OKTÓBER 2024 Streda |
   16. OKTÓBER 2024 Streda |
   30. OKTÓBER 2024 Streda |
   13. NOVEMBER 2024 Streda |
   27. NOVEMBER 2024 Streda |
   11. DECEMBER 2024 Streda |
   25. DECEMBER 2024 Streda |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

  • Papier
   05. APRÍL 2024 Piatok
   |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Plasty
   03. APRÍL 2024 Streda
   |
   02. MÁJ 2024 Štvrtok
   |
   03. JÚN 2024 Pondelok
   |

   PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

   NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Sklo
   05. MAREC 2024 Utorok
   |
   07. MÁJ 2024 Utorok
   |

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Elektroodpad

   PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.