Obec Malé Vozokany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zber odpadu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Waste transport a.s.
0.00 €
nájom bytu Odb.: Miroslav Prerovský. Nikola Pokrievková
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Martin Korec
Dod.: Obec Malé Vozokany
157.83 €
nájom bytu Odb.: Monika Valkovičová
Dod.: Obec Malé Vozokany
107.28 €
nájom bytu Odb.: Ing Norbert Šima
Dod.: Obec Malé Vozokany
157.83 €
nájom bytu Odb.: Emília Babčanová
Dod.: Obec Malé Vozokany
164.37 €
nájom bytu Odb.: Pavel Kliman
Dod.: Obec Malé Vozokany
113.72 €
nájom bytu Odb.: Zuzana Čačková
Dod.: Obec Malé Vozokany
164.37 €
nájom bytu Odb.: Zuzana Bónová
Dod.: Obec Malé Vozokany
164.37 €
nájom bytu Odb.: Vlasta Mentelová
Dod.: Obec Malé Vozokany
113.72 €
nájom bytu Odb.: Miroslav Kúrňava
Dod.: Obec Malé Vozokany
164.37 €
nájom bytu Odb.: Miroslav Prerovský. Nikola Pokrievková
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Michal Kliman
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Adrián Šabík
Dod.: Obec Malé Vozokany
124.33 €
nájom bytu Odb.: Štefan Kováč
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Martin Homola
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Jana Majlátová
Dod.: Obec Malé Vozokany
124.33 €
nájom bytu Odb.: Dominika Ducká
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
nájom bytu Odb.: Peter Kováč
Dod.: Obec Malé Vozokany
124.33 €
nájom bytu Odb.: Inna Kaplánová Vargová
Dod.: Obec Malé Vozokany
180.81 €
Výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Maduda sro
180.00 €
Používanie software Tendernet-zadávanie zákaziek verejného obstarávania Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Tendernet sr.o.
150.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Barbora Minárová, Alexander Minár
Dod.: Obec Malé Vozokany
18464.00 €
predaj obecných pozemkov Odb.: Bc. Jana Luleiová
Dod.: Obec Malé Vozokany
19680.00 €
Výberové konania, výberové obstarávania Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Tendernet sr.o.
150.00 €
Záložná zmluva Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0.00 €
Vývoz a zneškodnenia odpadu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Waste transport a.s.
0.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Vincent Dubec
Dod.: Obec Malé Vozokany
1491.00 €
Audit 2019 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700.00 €
Doplnenie zmluvy o osobný údaj Odb.: Vincent Dubec
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Realizácia projektu: "Zníženie energergetickej náročnosti Materskej školy Malé Vozokany" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Barbora Minárová, Alexander Minár
Dod.: Obec Malé Vozokany
18464.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Bc. Jana Luleiová
Dod.: Obec Malé Vozokany
19680.00 €
poskytnutie krátkodobého-preklenovacieho úveru Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
83624.03 €
Stavebný dohľad/technický dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Malé Vozokany" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ing. Ľubomír Candrák, C-PROJEKT
984.00 €
Stavebný dohľad/technický dozor na stavbe "Stavebné úpravy domu smútku" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ing. Ľubomír Candrák, C-PROJEKT
816.00 €
Výstavba detského ihriska Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Vincent Dubec
Dod.: Obec Malé Vozokany
1491.00 €
Spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, manažment verejného obstarávania a implementáciu projektov v rámci výziev Miestnej akčnej skupiny 2014-2020 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: PROUNION a.s.
0.00 €
Realizácia diela "Miestne komunikácie Malé Vozokany, Opravy a rekonštrukcie, Objekt: SO 03 - Prístupová cesta s parkoviskom k bytovkám Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
19995.00 €
Realizácia diela "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Malé Vozokany" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
122919.00 €
Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Malé Vozokany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
122919.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Intersystém EU s r.o.
8892.00 €
Nájom nebytových priestorov Malé Vozokany č. 122 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: AU SAV
200.00 €
810. výročie prvej písomnej zmienky o obce Malé Vozokany - materiálno technické a umelecké zabezpčenie akcie Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
900.00 €
Darovanie pozemku "E", p.č. 13/8, "C" 13/14 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Kristína Šterbová
0.00 €
"Rozhýbeme deti" - materiálno-technické zabezepečenie Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
700.00 €
MK Malé Vozokany, opravy a rekonštrukcie Objekt: SO 02 - Krížna ul. a ulica k bytovkám Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
109198.20 €
Nájomný bytový dom s 9.b.j., č 12 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ŠFRB
246380.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov zo ŠR formou dotácie Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
164250.00 €
predaj obecného pozemku Odb.: Denisa Brédiková
Dod.: Obec Malé Vozokany
18144.00 €
Obstaranie nájomného bytového domu č. 12 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ŠFRB
246380.00 €
Odber použitého prepáleného rastlinného oleja Odb.: biomarina - biowaste s.r.o.
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Darovanie pozemku "E", p.č. 13/8 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Miloslav Zajíček
0.00 €
Zmena financovania projektu Stavebné úpravy Domu smútku Malé Vozokany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: PPA
0.00 €
Správa bytoviek č. 11 a č. 12 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ARAMIS správa bytov s.r.o.
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Štefan Kováč
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Martin Homola
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Anna Plačková
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Adrián Šabík
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Michal Kliman
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Dominika Ducká
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Inna Kaplánová Vargová
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Monika Valkovičová
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Podnájom obecného bytu Odb.: Jana Majlátová
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Nájomný bytový dom Malé Vozokany č. 12 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
0.00 €
Nájomný bytový dom 9 b.j. a tech. vybavenosť Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
452191.82 €
Dodávka elektrickej energie - nájomný bytový dom č. 12 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ZSE Energia a.s.
0.00 €
Darovanie pozemku p.č. 13/8,13/9 a 13/14 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Miloslav Zajíček
0.00 €
Realizácia diela MK Malé Vozokany, opravy a rekonštrukcie Objekt: SO 01 Cintorínska uliva - Krížna ul. 1. časť Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
59056.20 €
Realizácia diela MK Malé Vozokany, opravy a rekonštrukcie Objekt: SO 02 Krížna ulica a ulica k bytovke Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
109198.20 €
Pozemky p.č. 13/8, 13/9 a 13/14 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Peter Molnár
212.64 €
audit 2018 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
600.00 €
Zhotovenie diela-stavby "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Malé Vozokany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: CEVO s.r.o.
12389.83 €
Vystúpenie Aktív dôchodcov Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Kajzer Róbert - imitátor
400.00 €
Stavebné úpravy Domu smútku Malé Vozokany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: PPA
83624.03 €
Menšie obecné služby Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
0.00 €
Šetríme svetelnú a tepelnú energiu v MŠ Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Slovenské elektrárne a.s.
2000.00 €
Kaštieľ v Malých Vozokanoch - vybudovanie obojstrannej stropnej klenby Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
2000.00 €
Projekt "Hudobno-zábavné popoludnie pre našich seniorov Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
700.00 €
Názov projektu :"Šport spája všetky generácie" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
750.00 €
Financovanie investičných výdavkov projektu "Miestne komunikácie Malé Vozokany, opravy a rekonštrukcie" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
70000.00 €
Predfinancovanie nenávratného fin. príspevku na projekt "Miesten komun. M. V. opravy a rekonš. - SO Chodník - Hlavná ulica 194 m" Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
70145.28 €
Zmluva na dodávku Bezpečnostného projektu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Beger s r.o.
150.00 €
Technické služby, servis, montáž a údržba zabezpečovacieho systému na obecnom úrade Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: KM ELASS s.r.o.
0.00 €
realizácia chodníka 2. etapa Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
134198.40 €
nájom bytu 1A Odb.: Miroslav Kúrňava
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
nájom bytu č.2A Odb.: Čačková Zuzana
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Zber starých automobilov Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Autovrakovisko,s r.o.
0.00 €
odber elektroodpadu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Rovami s.r.o.
0.00 €
Miestne komunikácie Malé Vozokany- SO chodník Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: PPA
70145.28 €
Dodávka plynu KD č. 131 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Stredoslovenská energetika a.s.
0.00 €
inštalácia meracieho zariadenia na zemný plyn Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: SPP
216.36 €
Výroba a montáž plastových okien a dverí Materská škola Malé Vozokany Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ANEKO SK a.s.
3721.78 €
Audit 2017 Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
500.00 €
Umiestnenie článku s logom a obchodným menom v súvislosti s realizáciou projektu na zlepšenie havárijneho stavu MŠ Malé Vozokany Odb.: Slovenské elektrárne a.s.
Dod.: Obec Malé Vozokany
2500.00 €
Zriadenie vecných bremien na pozemky Odb.: Západoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Malé Vozokany
0.00 €
Založenie Nájomného bytového domu 9 bj Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
382931.40 €
Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
2348.10 €
Dodávka vody - obecný úrad Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ZsVs a.s.
0.00 €
Dodávka vody - materská škola Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ZsVs a.s.
0.00 €
Dodávka vody - kaštieľ Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: ZsVs a.s.
0.00 €
Kompenzacia účinníka -400/50-30x0,8PGWR Odb.: Združenie obcí Trniny
Dod.: ZSE Energia a.s.
227.03 €
Spracovanie žiadosti, manažment a implementácia Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: PROUNION a.s.
0.00 €
Zrušenie vecných bremien - elektroenergetické zariadenia Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. František Záhorec
Dod.: Obec Malé Vozokany
14235.00 €
Dotácia na obnovu Kaštieľa Malé Vozokyn Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
2492.31 €
Záväzok uzatvoriť kúpnu zmluvu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
393579.00 €
Nájom pozemkov na výstavbu bytovky Odb.: AGROSTAV HSV s.r.o.
Dod.: Obec Malé Vozokany
1.00 €
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 12/036/10 dod. č. 1
Zmluva o NFP - PPA - dodatok č. 1
Dohoda č. 24/§50j/2011
Zmluva o dielo č. 18-08-2011
zmluva DEXIA banka Slovensko a.s.
Zmluva ZSE
Zmluva ZSE
Zmluva ZSE
Zmluva o dielo AGROSTAV HSV spol. s.r.o
Zmluva č.8603008U01 z Environmentálneho fondu
Zmluva č.12/018/11
Zmluva č. 1/2012 - KP
Zmluva č. 2/2012 PPA
Zmluva č.3/2012
Zmluva č.4/2012
Zmluva č.1/2013
Zmluva č.2/2013
Zmluva č.3/2013
Zmluva č.4/2013
Zmluva č.5/2013
Zmluva č.6/2013
Zmluva č.7/2013
Dohoda č.1/ § 54 /2013
Dodatok k zmluve č.2 /2013
Dodatok k zmluve z MK SR č.1
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2013
Zmluva č.8/2013
Zmluva č. 1/2014
Dodatok k zmluve C.E.I.consulting a.s. 1/2014
Zmluva o poskyt. NFP č. 0500060
Zmluva o dielo č. SSA4106a
Zmluva o spolupráci Fresco s.r.o.
Zmluva o dielo č. 4/ČMP/2014
Zmluva o poskyt. dotácie č. MK-1275/2014/1.1
Zmluva NSK
Dohoda č.1/hrady/2014/§54
Zmluva o dielo - náter strechy
Zmluva zateplenie OcÚ
Zmluva o poraden. službách - dotácia Environ. fond 2014
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia MŠ
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 72/001/14
Zmluva č. 16/2014 - obnova kaštieľa
Zmluva o nájme nebyt. priestorov
Zmluva kamerový systém
Nájomná zmluva o prenájem nebytovných priestorov
Zmluva o poskytnovaní technickej služby č. TS/2015/0201
Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, sprac. strat. dokum. .......
Zmluva č.1/2015 o nájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo č. 4/ČMR/2015
Dohoda č. 15/16/50J/11
Dohoda č. 15/16/054/8
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva (školské ovocie)
Zmluva č. 464/2015 o poskytnutí dotácie na podposru športu
Kúpna zmluva Obec - M. Hladovcová
Kúpna zmluva Obec - K. Štěrbová
Kúpna zmluvy Obec - K. Lakušová a spol.
Zmluva ZSE - OcÚ
Zmluva ZSE - OcÚ
Zmluva ZSE - MŠ
Zmluva o dodávke plynu ZSE
Zmluva o nájme č. 1-07-2015
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015
Zmluva o dielo č. 341/15
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva audit 2015
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 1
Zmluva o nájme č. 1-07-2015 - dodatok č. 1
Kúpna zmluva - návrh
Zmluva o nájme zastavaného pozemku - cintorín - DS
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - O2
Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov
Dohoda č. 16/16/054/10-ŠnZ
Kúpna zmluva Obec - Polák,Hrčková
Stavebné úpravy Domu smútku M. Vozokany-stavebný dozor
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-246/2016/1.1
Zmluva Slovgram - autorský zákon
Zmluva o dielo - Aquapol Slovakia s.r.o.
Zmluva ENVI-PAK a.s.
Zmluva o dielo č. 01-02-2016 - chodníky a DS
Nájomná zmluva priestorov OcÚ-OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitvavie-Širočina"
Kúpna zmluva - trafostanica
Zmluva o zriadení vecných bremien - trafostanica
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 2
Zmluva o úvere ŠFRB
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2016
Znluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP a.s.
Dohoda č. 16/16/012/37 - MOS 2017
Nájomná zmluva 1A
Nájomná zmluva 1B
Nájomná zmluva 1C
Nájomná zmluva 2A
Nájomná zmluva 2B
Nájomná zmluva 2C
Nájomná zmluva 3A
Nájomná zmluva 3B
Nájomná zmluva 3C
Nájomná zmluva 02-02-2017
Kúpna zmluva č:1.03.2017 - Nájomný bytový dom 9 BJ
Záložná zmluva č. 400/150/2016 zo dňa 12. 05. 2017
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár