•  
 •  

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dotácia na obnovu Kaštieľa Malé Vozokyn Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Nitiansky samosprávny kraj
2492.31 €
Záväzok uzatvoriť kúpnu zmluvu Odb.: Obec Malé Vozokany
Dod.: Agrostav HSV s.r.o.
393579.00 €
Nájom pozemkov na výstavbu bytovky Odb.: AGROSTAV HSV s.r.o.
Dod.: Obec Malé Vozokany
1.00 €
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 12/036/10 dod. č. 1
  Zmluva o NFP - PPA - dodatok č. 1
  Dohoda č. 24/§50j/2011
  Zmluva o dielo č. 18-08-2011
  zmluva DEXIA banka Slovensko a.s.
  Zmluva ZSE
  Zmluva ZSE
  Zmluva ZSE
  Zmluva o dielo AGROSTAV HSV spol. s.r.o
  Zmluva č.8603008U01 z Environmentálneho fondu
  Zmluva č.12/018/11
  Zmluva č. 1/2012 - KP
  Zmluva č. 2/2012 PPA
  Zmluva č.3/2012
  Zmluva č.4/2012
  Zmluva č.1/2013
  Zmluva č.2/2013
  Zmluva č.3/2013
  Zmluva č.4/2013
  Zmluva č.5/2013
  Zmluva č.6/2013
  Zmluva č.7/2013
  Dohoda č.1/ § 54 /2013
  Dodatok k zmluve č.2 /2013
  Dodatok k zmluve z MK SR č.1
  Dodatok č.1 k zmluve č.7/2013
  Zmluva č.8/2013
  Zmluva č. 1/2014
  Dodatok k zmluve C.E.I.consulting a.s. 1/2014
  Zmluva o poskyt. NFP č. 0500060
  Zmluva o dielo č. SSA4106a
  Zmluva o spolupráci Fresco s.r.o.
  Zmluva o dielo č. 4/ČMP/2014
  Zmluva o poskyt. dotácie č. MK-1275/2014/1.1
  Zmluva NSK
  Dohoda č.1/hrady/2014/§54
  Zmluva o dielo - náter strechy
  Zmluva zateplenie OcÚ
  Zmluva o poraden. službách - dotácia Environ. fond 2014
  Zmluva o dielo - projektová dokumentácia MŠ
  Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 72/001/14
  Zmluva č. 16/2014 - obnova kaštieľa
  Zmluva o nájme nebyt. priestorov
  Zmluva kamerový systém
  Nájomná zmluva o prenájem nebytovných priestorov
  Zmluva o poskytnovaní technickej služby č. TS/2015/0201
  Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, sprac. strat. dokum. .......
  Zmluva č.1/2015 o nájme nebytových priestorov
  Zmluva o dielo č. 4/ČMR/2015
  Dohoda č. 15/16/50J/11
  Dohoda č. 15/16/054/8
  Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva (školské ovocie)
  Zmluva č. 464/2015 o poskytnutí dotácie na podposru športu
  Kúpna zmluva Obec - M. Hladovcová
  Kúpna zmluva Obec - K. Štěrbová
  Kúpna zmluvy Obec - K. Lakušová a spol.
  Zmluva ZSE - OcÚ
  Zmluva ZSE - OcÚ
  Zmluva ZSE - MŠ
  Zmluva o dodávke plynu ZSE
  Zmluva o nájme č. 1-07-2015
  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015
  Zmluva o dielo č. 341/15
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo
  Zmluva audit 2015
  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 1
  Zmluva o nájme č. 1-07-2015 - dodatok č. 1
  Kúpna zmluva - návrh
  Zmluva o nájme zastavaného pozemku - cintorín - DS
  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - O2
  Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov
  Dohoda č. 16/16/054/10-ŠnZ
  Kúpna zmluva Obec - Polák,Hrčková
  Stavebné úpravy Domu smútku M. Vozokany-stavebný dozor
  Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-246/2016/1.1
  Zmluva Slovgram - autorský zákon
  Zmluva o dielo - Aquapol Slovakia s.r.o.
  Zmluva ENVI-PAK a.s.
  Zmluva o dielo č. 01-02-2016 - chodníky a DS
  Nájomná zmluva priestorov OcÚ-OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitvavie-Širočina"
  Kúpna zmluva - trafostanica
  Zmluva o zriadení vecných bremien - trafostanica
  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 2
  Zmluva o úvere ŠFRB
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2016
  Znluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP a.s.
  Dohoda č. 16/16/012/37 - MOS 2017
  Nájomná zmluva 1A
  Nájomná zmluva 1B
  Nájomná zmluva 1C
  Nájomná zmluva 2A
  Nájomná zmluva 2B
  Nájomná zmluva 2C
  Nájomná zmluva 3A
  Nájomná zmluva 3B
  Nájomná zmluva 3C
  Nájomná zmluva 02-02-2017
  Kúpna zmluva č:1.03.2017 - Nájomný bytový dom 9 BJ
  Záložná zmluva č. 400/150/2016 zo dňa 12. 05. 2017
  Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
  Utorok: 07:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
  Štvrtok: 07:30 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

  Obedňajšia prestávka
  od 12.30 hod do 13.00 hod

  Fotogaléria

  Kalendár