•  
  •  

Šport

Obec Malé Vozokany

pozýva všetkých priaznivcov futbalu

na hodový futbalový zápas

v nedeľu 23. júla 2017 o 17.00 hod

na miestnom futbalovom ihrisku.

V priateľskom zápase sa proti sebe stretnú mužstvá :

Ž E N A T Í - S L O B O D N Í

Príďte stráviť príjemné hodové popoludnie so športom!

Všetci ste srdečne vítaní!

*********************************************************************************************************************************************

Výsledky
„Stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce Malé Vozokany“
dňa 30. 04. 2017

Turnaja sa zúčastnili:

Anton Valkovič -  Marián Buránsky - Boris Zuzula  - Anton Zuzula
Milan Ďurček - Nikola Fazekašová - Patrik Greguš - Vladimír Zuzula a Adamko Fazekaš

Poradie víťazov:

  1. Anton Z u z u l a
  2. Milan Ď u r č e k
  3. Boris Z u z u l a

Turnaj sa konal s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja!

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár