•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Samospráva

Obecný úrad

Malé Vozokany 46
951 82  Malé Vozokany
IČO: 00399426
DIČ: 2021058842
SK03 5600 0000 0022 8882 6002

Tel: 037 /  634 21 32
Mobil: 0905 43 92 84
Email: malevozokany@gmail.com

            ou-malevozokany@slovanet.sk

Okres: Zlaté Moravce

Starosta obce

 • Mgr. Jana Ďurčeková

Členovia OZ

 • Jozef Valkovič
  Malé Vozokany č. 88
 • Ľudmila Petešová
  Malé Vozokany č. 34
 • Peter Paulis
  Malé Vozokany č. 42
 • Marián Valkovič
  Malé Vozokany č. 66

Zastupovať starostku v zmysle platného zákona je poverený Jozef Valkovič.

Administratívnou pracovníčkou obecného úradu je Andrea Melišková.

Komisie obce Malé Vozokany  zriadené pre volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia finančná, správy obecného majetku a školstva

Predseda: Ľudmila Petešová (74)
Členovia: Helena Klimanová (93), Tatiana Melišková (90)

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku

Predseda: Marián Valkovič (66)
Členovia: Mária Mladá (16), Vojtech Valkovič, st. (127)

Komisia pre sociálne veci, mládež, kultúru a šport

Predseda:                                                                                                                                                                                          Členovia: Karin Valkovičová (88), Mgr. Gabriela Zuzulová (28), Ľuboš Kliman, ml. (58)

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Peter Paulis (42)
Členovia: Ľudmila Petešová (74), Jozef Valkovič (88)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár