•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

EKAS Malé Vozokany

EKAS Malé Vozokany je dobrovoľným nepolitickým a nezávislým združením občanov /ďalej len združenie/ podľa zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Názov a sídlo

 1. Názov občianskeho združenia je:  EKAS Malé Vozokany
 2. Sídlom združenia je:  951 82 Malé Vozokany 46
 3. Združenie má regionálnu pôsobnosť.

Združenie má tri rovnoprávne sekcie:

 1. sekcia ekológie a environmentu
 2. sekcia kultúry
 3. sekcia športu

Cieľom združenia je:

 1. vytváranie zelených oáz a ochrana ŽP v katastri Malé Vozokany
 2. rozvoj, ochrana  duchovných a kultúrnych a tradičných hodnôt
 3. rozvoj športového vyžitia,
 4. činnosť v oblasti a výchovy detí, mládeže i dospelých vo všetkých troch oblastiach 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár