•  
  •  

Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Malé Vozokany

Miestna volebná komisia obce Malé Vozokany

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
     
Malé Vozokany

Počet zapísaných voličov                                             239

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                    197

Počet platných hlasov pre voľbu starostu obce           192

Počet platných hlasov pre voľbu poslancov do OZ     191


                                                                        Volebná účasť 82,43 %


Odovzdané hlasy pre voľbu starostu obce:

1. Mgr. Jana Ďurčeková                                              91 hlasov

2. Štefan Kováč                                                          17 hlasov

3. Marián Valkovič                                                        9 hlasov

4. Vladimír Valkovič                                                    13 hlasov

5. Helena Valkovičová                                                62 hlasov


Za starostku obce Malé Vozokany bola zvolená
Mgr. Jana Ďurčeková
Odovzdané hlasy pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva:

1. Pavol Kemencei                                              135 hlasov
2. Peter Paulis                                                       79 hlasov
3. Ľudmila Petešová                                             85 hlasov
4. Bc. Tomáš Šabík                                             130 hlasov
5. Jozef Valkovič                                                   98 hlasov
6. Marián Valkovič                                                 74 hlasovZa poslancov Obecného zastupiteľstva obce Malé Vozokany boli zvolení:
V obci Malé Vozokany sa volí 5 poslancov OZ.

1. Pavol Kemencei
2. Bc. Tomáš Šabík
3. Jozef Valkovič 
4. Ľudmila Petešová
5. Peter Paulis


 Náhradník:
 Marián Valkovič
Vyhotovila:

Andrea Melišková
Zapisovateľka MVK

Slávka Špeková
Predsedníčka MVK

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30 stránkový deň
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30 stránkový deň
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:30 stránkový deň

Obedňajšia prestávka
od 12.30 hod do 13.00 hod

Fotogaléria

Kalendár